سامانه دریافت طرح و ایده های شهروندان
نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
شماره موبایل :
میزان تحصیلات :
موضوع طرح یا ایده :
شرح طرح یا ایده : محدودیت 2000 کاراکتر
فایل پیوستی :
کد امنیتی :
کد امنیتی را در کادر پایین وارد نمایید :
کد پیگیری :
کد امنیتی :
کد امنیتی را در کادر پایین وارد نمایید :